Prozatimní vývoj portfolia

Prozatimní vývoj portfolia

Ač nejsem nějak veliký fanda hodnocení investic průběhu držení, rozhodl jsem se, pro nedostatek aktuálních investičních příležitostí podívat alespoň na vývoj mých posledních investic.

Jedná se o Young and Co Brewery, které jsem koupil v dubnu za cenu 740p /akcie (jedná se o akcii typu B bez hlasovacích práv.

Dále společnost IEH Corporation, kterou jsem koupil v unoru za 5,4 USD.

A také společnost ARLP, kterou jsem koupil v květnu za cenu 29,9 USD.

Zatím je vývoj plus mínus dle mých představ.

Young and Co se v současné době prodává za cenu okolo 850 p (ale cena byla už i okolo 940 penci), nicmene v současné chvílí se jedná o zhodnocení asi 12 procent za 2 měsíce, což je výborné. Mnohem lepší ale je, že společnost vydala i novou výroční zprávu a čísla jsou moc dobré. Všechny klíčové ukazatele vesměs rostou a vypadá to, že Young and Co má našlápnuto na další dobrý rok, který se doufám projeví i v ceně akcie. Budu sledovat zadlužení a využití volného cashflow v dalších čtvrtletích. Zatím jsem si stanovil svou vnitřní hodnotu, okolo úrovně 1000p / akcie, ale prodával bych jen v případě že budou na trhu o moc lepší příležitosti.

IEH Corporation je trošku lenoch. Zatím žádné nové zprávy, a cena se sice dostala už i k 6,3 USD, ale v současnoti se pohybuje okolo 6 USD. Za čtyři měsíce je to tedy zhodnocení 10 procent, což je fajn, ale vzhledem k tomu, že žádné nové zprávy nejsou, nemění se ani má cílovka na úrovni okolo 8 USD, za předpokladu stejného vývoje jako do teď.

Zatím poslední vybranou investicí bylo ARLP, které jsem kupoval za cenu okolo 30 USD a nyní je na úrovni okolo 27,5, takže zatím je ztráta okolo 8 procent za jeden měsíc. Za svou analýzou si stojím a žádné další data nevyšly, takže akcii držím. Samozřejmě mě mrzí, že jsem nekoupil levněji, ale moje cílovka na úrovni okolo 42 USD se nemění.

A jak se daří nedoporučovaným

Ještě jsem se chtěl i podívat na dvě akcie, které jsem nedoporučoval a sice na Newsun Resources, které se od doby psaní článku prakticky nepohly a druhou je Surge Components, které zatím ztratily přes 10 procent. Speciální místo zabírá Goldplat, který od ledna, kdy jsem o něm psal ztratil už přes 40 procent hodnoty a není důvod, aby neztratil ještě více.

Alliance Resource Partners LP aneb investice do uhelné společnosti

Alliance Resource Partners LP aneb investice do uhelné společnosti

Uhlí není zrovna populárním palivem současnosti. Neustálý tlak ze strany ochránců přírody, prosazování obnovitelných zdrojů a náročnost dobývání uhlí jsou jen některé z faktorů, které mají vliv na negativní vývoj v sektoru uhelných společnosti v posledních pár letech.

I přes všechny negativa jsem se rozhodl investovat do menší společnosti, která se zabývá právě těžbou uhlí. Jedná se o společnost Alliance Resource Partners, ARLP. ARLP není klasická firma, ale ztv. Master Limited Partnership – MLP, což je právní forma známá v americkém prostředí založená na tom, že tento MLP je vlastněný jednak tzv. General Partnerem a dalšími investory, tedy mnou :-). General Partner má v případě MLP jednu velkou výhodu oproti běžným akcionářům a sice tu, že má právo na větší část zisku, než jaká by mu náležela dle počtu akcií. General Partner má v tomto případě nárok na přibližně 50 procent vyplaceného zisku (výše záleží na aktuální výplatě, ale v současné době je pohodlně na úrovni zabezpečující právě 50 procentní výplatu).  Jakožto běžný akcionář tedy dostaneme méně procent ze zisku, než u běžné společnosti.

Základní přehled

Firma v současné době zaměstnává asi 4400 lidí a jedná se dle objemu o třetího největšího těžaře uhlí v americe (vytěží asi 40 mil tun za rok). Společnost primárně působí na jihovýchodě USA, kde také uhlí dodává svým zákazníků. Její rezervy uhlí se pohybuje okolo 1500 mil tun.

Uhlí a uhelné společnosti si prošly za posledních pár let hodně velkým poklesem. Význam uhlí celkově klesá nejen v USA, ale i v celém světě. Podíváte-li se na akcie těžařů uhlí, tak je to vcelku krvavá lázeň, kdy akcie často ztratily až 90 procent své hodnoty. ARLP ztratila za posledních šest měsíců asi 35 procent hodnoty a proto mě také zaujala, protože na rozdíl od většiny ostatních těžařů, má firma spoustu faktorů, které mě lákají k investici.

Ostatní těžaři jsou velmi často extrémně zadlužené firmy a pokud se trh neotočí, dá se přepokládat alespoň pár řízených bankrotů, které by mohly nahrávat ARLP, protože by se jednak mohly objevit zajímavé investiční příležitosti a také samozřejmě pokles na straně nabídky nahrává větší síle při stanovení ceny uhlí.

Co se mi na firmě líbí

Společnost neustále, ale přitom rozumně, roste. Objem vytěženého uhlí se zvětšuje už několik let po sobě. Jen za posledních 5 let se skoro zdvojnásobil. Na rozdíl od spousty dalších těžařů ale ARLP nenavyšuje zásoby, ale naopak je schopná většinu produkce prodat.

Společnost má vcelku nízké zadlužení okolo 800 mil USD, což je sice vzhledem k současné tržní kapitalizaci vysoké číslo, ale stále to představuje zhruba roční EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy).

Přečetl jsem si několik posledních rozhovorů s managementem a pár let výročních zpráv a musím říct, že se mi líbí názory i přístup managementu orientovány na zvyšování produktivity, spokojenost zaměstnanců a zvyšování hodnoty pro akcionáře (největším akcionářem je CEO).

Dividenda (či v tomto případě podíl partnerům) se zvyšuje už 27 čtvrtletí po sobě. Master Limited Partnership je založená právě kvůli výplatě podílů partnerům, takže aspoň další plus pro držbu této akcie.

Poslední akvizice, které firma provedla jsou rozumné. Společnost získala za 400 mil USD doly v oblasti White Oak, a celkově tato investice vypadá jako rozumné využití prostředků, vzhledem k tomu, že ve White Oak se nachází asi 300 mil tun uhlí, a umístění dolu nahrává rozumným prodejním cenám.

Trh s uhlím není zrovna miláčkem veřejnosti, ale i tak je stále více než 40 procent domácnosti a podniků v USA vytápěno právě uhlím, a toto číslo se jen tak rychle nezmění.

Co mě od firmy odrazuje

Hlavní nevýhoda je nasnadě. Společnost je v oboru, který zažívá asi nejhorší období své existence. V mnoha oblastech existuje převis nabídky na poptávkou, která dále tlačí na pokles ceny. ARLP je proti tomuto částečně chráněno faktem, že dodává místním odběratelům a využívá své polohy. Uhlí, stejně jako plyn a ropa, jsou také častými obětmi politiků a politikaření a tudíž faktorů, které nemohou zcela ovlivnit.

25 procent výnosů tvoří dva zákaznici. Každý zvlášť ještě navíc tvoří přes 10 procent obratu. Koncentrace zákazníků není nikdy výhoda, ale u prodejců uhlí je to bohužel dost častý jev.

Přes 90 procent produkce pro rok 2014 bylo nasmlouváno dopředu a tudíž turbulence na trhu neměly větší vliv na vývoj výnosu ARLP. Pro rok 2015 už je nasmlouváno asi jen 29 mil tun a pro další roky 13mil a 10 mil. Společnost je přesvědčena (aspoň dle posledních meetingu s investory), že bude schopná nasmlouvat další objemy za ceny stejné nebo lepší než nyní.

CEO už je starší pán, 64 let. Je otázkou co se s firmou bude dít, až se rozhodne odejít do důchodu. Na druhou stranu přeměna MLP na standardní firmu a její prodej by mohly mít kladný vliv na cenu prodeje.

Odměny managementu jsou vyšší a důchodový balíček CEO má nyní hodnotu asi 6 mil USD. Musím uznat, že management odvedl za poslední roky skvělou práci, ale bude dobré čísla odměňování sledovat ostřížím zrakem.

Ocenění firmy

Firma se nyní obchoduje na úrovni okolo 30 USD, což je poblíž 5 letých minim. Moje současné ocenění při uvažované P-E okolo 9 a polovičních růstech a návratnosti je stanovana na úrovni okolo 44 USD.

Ochranu zdola vidím ve vcelku silném balance sheetu. Násobek EV-EBIT je dle mých výpočtů okolo 8, i když si myslím, že hodnota přes 10 by byla správnější.  Nemyslím, že by cash flow firmy byly ve větším ohrožení a přijde mi tato akcie jako dobrá spekulativní pozice na cenu uhlí, ale vzhledem ke spekulativnímu charakteru do ní investuji 3 procenta portfolia, doufám za cenu pod 30 USD.

Akcie prodám pokud se nepotvrdí očekávání stanovená výše, tedy to, že se firmě podaří nasmlouvat většinu své produkce a tím pádem začnou klesat zisky. Případně pokud dojde k současnosti neočekávaným událostem.

Toto není investiční doporučení. 

Nevsun Resources – firma z půlky tvořená hotovostí

Nevsun Resources – firma z půlky tvořená hotovostí

Neustále se snažím najít nové zajímavé akcie. Tentokrát se pohybuji v oblasti těžařů ať už drahých kovů nebo ropy. V této oblasti určitě bude pár zajímavých příležitostí k investici. Narazil jsem například na společnost Nevsun Resources (NSU), což je kanadská firma, která se zabývá těžbou mědi a zinku.

Základní přehled

Firmu jsem si vybral mimo jiné proto, že v současné době má tržní kapitalizaci přibližně v hodnotě 800 mil USD a více než polovinu její hodnoty tvoří hotovost na účtech. Samotný business tedy tvoří méně než polovinu její tržní kapitalizace, což je situace, která se hodí k bližšímu pohledu.

NSU je relativně mladá společnost, která začala jako těžař zlata, v současné době se zabývá těžbou mědi a v dohledné době se má stát těžařem zinku. Společnost totiž začala těžit zlato. Když jej vytěžila, pokračovala v další těžbě tentokráte zinku a protože se i zásoby zinku snižují, společnost investuje do přípravy těžby zinku. Společnost za rok 2014 vytvořila asi 160 mil USD volného cashflow, což vzhledem k tomu, že se firma mimo hotovost prodává za méně než 400 mil USD je vynikající návratnost.

Plusy investice

– společnost má schopný management. Nečeká, až jim dojde měď, ale cíleně a rychle investuje aby udrželi jak vysoké zisky, tak dividendy

– NSU nemá žádný dluh

– přes 400 mil společnosti tvoří hotovost

– její hlavní důl Bisha vlastní ze 40 procent stát, což zaručuje dle mého hladkou spolupráci ze strany úřadů

Mínusy investice

– hlavní důl společnosti je v Eritrei, což není zrovna klidná oblast (i když firma zde působí již od roku 1998 bez větších problémů)

– zásoby mědi se tenčí a v následujícím roce už by měla hodnota vytěženého zinku být tahounem (tedy časté změny v základním výrobním programu firmy)

– pomalu klesá výtěžnost materiálu (jaké procento drahých kovů je firma schopná dostat z natěžené zeminy (v současnosti je lehce pod 5 procenty a pomalu klesá)

– velká hotovost je i rizikem, protože management ji může nevhodně využít (akvizice, bonusy) a tím snížit hodnotu společnosti

Ocenění investice

Přemýšlím jak nejlépe danou firmu ocenit. Historické data se moc dobře použít nedají, protože ještě v roce 2012 byla firma těžařem zlata. V roce 2014 pak hlavně těžařem mědi a od roku 2016 má být hlavně těžařem zinku.

Společnost má stále přibližně 850 mil uncí mědi a od roku 2015 očekává, že bude ročně těžit 225 mil uncí mědi a asi 50 mil uncí mědi. Což při současných cenách dává na obratu asi 350 mil USD. Při průměrné čisté ziskovosti (na základě dat z roku 2014 a 2012), počítám se ziskem na úrovni okolo 10 procent (dávám si pět procent rezervu). Což činí čistý zisk asi 35 mil CZK a tudíž současné nacenění firmy na úrovni okolo 10 násobku očekávaného čistého zisku.

Vzhledem k rizikovosti a nejistým vyhlídkám to není dostatečná sleva, abych kupoval, ale akcii si přidám do watchlistu. Zajímají mě půlroční výsledky, vývoj investic do zinkového dolu a taky trochu doufám, že dojde k silným výprodejům, protože celkové výnosy i zisky budou klesat na úrovně, na které nemusí být investoři zvyklý. Společnost platí asi 4.4 procenta dividendy, a díky zásobě hotovosti v tom může dlouhodobě pokračovat.

Pokud cena klesne pod 3,5 USD udělá si revaluaci a zvážím investici.

Intrinsic value – vnitřní hodnota akcie

Intrinsic value – vnitřní hodnota akcie

Metod určení vnitřní hodnoty akcie jsou desítky, možná i stovky či tisíce a nedá se říct, že ten či onen je správný nebo špatný. Každý investor má svůj přístup a pouze čas a průměrná výnosnost ukážou, který z investorů měl či neměl pravdu.

Rád by se dnes podíval na koncept vnitřního ocenění akcie z pohledu value investorů, jakými jsou Ben Graham, J. Greenblatt či Warren Buffett.

Ben Graham definoval vnitřní hodnotu akcie jako „Hodnotu, která je definována fakty – jako například majetkem, dividendami, výnosy, apod. V běžných případech je hodnota určena na základě budoucí ziskovosti. Vnitřní hodnota by tedy byla určena jako první určení ziskovosti firmy a vynásobení tohoto očekávaného zisku odpovídajícím násobkem„. (doporučuji se podívat třeba na články o P/E.

Joel Greenblatt tuto definici značně zjednodušil a sice říká, „že value investování (neboli investování dle určení vnitřní hodnoty akcie, pozn. Burziana) znamená určení kolik něco stojí a poté zaplacení mnohem nižší částky za to„.

Jak ale vnitřní hodnotu určit?

Výše zmíněné jsou samozřejmě pěkné citáty, ale nepřibližuje nás to o moc blíže určení nějaké reálné hodnoty. Chápu, že většina investorů hledá nějakou jednoduchou formuli, či násobek nebo vzorec, který by mohli aplikovat na všechny investice, ale obávám se, že tak jednoduché to není.

Buffett ve svých výročních zprávách definoval vnitřní hodnotu akcie jako „hodnota diskontovaného cash flow, který může být vyveden z podniku, po dobu jeho zbývající životnosti“ . Zároveň ale dodává, že se nejedná o nějaké přesné číslo a dva lidé, kteří budou počítat vnitřní hodnotu akcie přijdou s různými čísly.

Vnitřní hodnota je také dle Buffetta stanovena jako cena, kterou by soukromý vlastník (ne burza) byl ochoten zaplatit za firmu (a za její budoucí peněžní toky).

Zapomeňte na burzu

Když oceňujete firmy a snažíte se určit jejich vnitřní hodnotu (a tedy se rozhodujete zda akcii koupíte či prodáte), zapomeňte na burzu. Burza je jen místo, kde se obchodují akcie, ale to, že se akcie prodává za určitou cenu nemusí mít žádnou či silnou spojitost s její vnitřní hodnotou.

Důležitější faktory jsou předpověditelnost cash flow – je mnohem snažší určit předpokládaný zisk Coca Coly než třeba Facebooku.

Zaměřte se na cash flow

Kolik můžete z firmy získat ve formě volných finančních prostředků je dle mého jeden ze základních konceptů, jak se dobrat k vnitřní hodnotě akcie.

Z webu http://www.basehitinvesting.com jsem si dovolil vypůjčit tento skvělý příklad ohledně oceňování budoucích cash flow.

Chci si koupit bytový dům s byty na pronájem a tyto byty mi budou vynášet řekněme 1 mil CZK ročně. Jakou hodnotu pro mě tento dům má? Záleží to na spoustě faktorů. Nachází se tento byt v Praze na lukrativní adrese, s rostoucí populací, stabilní cenou nemovitostí, pak třeba budu ochoten za nemovitost zaplatit 10 mil CZK (a tím pádem mít 10 procentní výnosnost (1mil/10 mil CZK). Co když je za domem další prostor, na kterém můžu postavit další dům a investovat tak výnosy z nájemného. Očekáváné budoucí cash flow tím pádem budou vyšší a tudíž můžu být ochoten za dům zaplatit třeba 15 mil CZK.  S velkou pravděpodobností se ale takový dům bude prodávát třeba za 30 mil CZK, čistě proto, že jsou investoři, kteří jsou ochotni za jistější a stabilnější výnosy s dobrou vyhlídkou připlatit (ale i si tím snižít svoji očekávánou výnosnost).

Pokud bude dům třeba v Pardubicích (nic proti nim), tak i při stejných příjmech z pronájmu se dá počítat, že cena bude nižší, protože za větší predikovatelnost se prostě platí více. Mnohem lépe se totiž dá předpokládat vývoj v Praze než v Pardubicích.

Kolik tedy zaplatit?

Všechno se tedy dá zjednodušit na dvě otázky

1. Kolik může firma vydělat?

2. Jakou to pro mě má hodnotu?

Otázky jsou jednoduché, odpověď už méně. Dávám tento článek hlavně jako zamyšlení s tím, že bych se této oblasti chtěl věnovat více a podrobněji, protože se prostě odpověď nedá jednodušše obsáhnout.

 

John Templeton a 16 pravidel investování – 1. část

John Templeton a 16 pravidel investování – 1. část

Jedním ze zajímavých burziánů a vůbec osobností i je i John Templeton. John byl legendární value investor, schopný porážet trh po desítky let. Zároveň byl také filozofem a jedním ze zajímavých myslitelů posledních několika let. John přišel s 16 pravidly investování a protože jsou dle mého názoru velmi zajímavá, rozhodl jsem se o ně s Vámi podělit.

1. Investujte pro maximální reálný výnos – neboli vždy berte v potaz inflaci a daně. Je fajn mít výnos třeba 10 procent, ale když bude 8 procent inflace a 2 procenta daně, tak je Vám to celé beztak k ničemu. Uvědomění si daní a inflace je důležitá součást úspěchu.

2. Investujte, netradujte ani nespekultujteburza není casino a každý kdo ji jako casino bere, dříve nebo později prodělá nebo ztratí vše. Jediný způsob jak vydělat pořádné peníze je dlouhodobé value investování.

3. Zůstaňte flexibilní a otevření ohledně investic – nejsou jen akcie, ale i další možnosti. Občas se vyplatí raději investovat do dluhopisů, občas je lepší vůbec neinvestovat. Žádný typ investování není nejlepší neustále.

4. Nakupujte nízko – nakupujte akcie v době největšího pesimismu a prodávejte v době největšího optimismu

5. Když kupujete akcie, hledejte „bargains“ mezi kvalitními akciemi – kvalitní znamená společnost s rostoucími výnosy na rostoucím trhu. Kvalitní je společnost, která je technologickým leaderem v oblasti, která záleží na technických inovacích. Kvalitní firma má silný management s prokazatelnými úspěchy. Kvalitní znamená silná značka s vysokými maržemi.

6. Kupujte hodnotu a ne tržní trendy – nedívejte se na trh, dívejte se na akcie a uvědomte si, že akcie jsou podíly v dané společnosti

7. Diverzifikujte mezi dluhopisy a akciemi a i celkově – nakupujte akcie firem z různých odvětví, firmy s různou mírou rizika, z různých zemí, apod.

8. Udělejte svůj domácí úkol nebo si najměte experta – studujte firmy, aby jste zjistili proč jsou úspěšné. Pamatujte, že ve většině případů kupujete buď aktiva nebo zisky. Jestli čekáte, že firma poroste a bude vydělávat, pak kupujete její budoucí výnosy. Očekáváte, že cena akcie poroste s rostoucími zisky. Jestli čekáte, že firma ukončí činnost, nebo ji někdo koupí, kupujte majetek firmy. Jestli na to nemáte čas, chuť či buňky, popřemýšlejte o pasivním investování.